Koszyk

Warunki korzystania ze strony internetowej PL (DSA)

 

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Wydawnictwo WasPos
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Wydawnictwo WasPos, dostępny pod adresem www.waspos.pl jest prowadzony przez:

Agnieszka Przyłucka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo WasPos Agnieszka Pakos, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5242392615, nr REGON 369434920, ul. Rembielińska 8a/120, 03-343 Warszawa

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: kontakt@waspos.pl
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://waspos.pl/kontakt,p1.html

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
516064003

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://waspos.pl/polityka-prywatnosci,p6.html
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin sklepu - https://waspos.pl/regulamin-sklepu,p2.html

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 12.03.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 01ffac08-d05a-43f8-8ebb-c6cfc1f33ba5.
Aktualności
Kontakt
e-mail wydawnictwa: kontakt@waspos.pl